Podpisanie umowy na realizację inwestycji we Włocławku

Podpisanie umowy na realizację inwestycji we Włocławku

27 lutego 2018 r. w rektoracie PWSZ we Włocławku została podpisana umowa pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez rektor dr Małgorzatę Legiędź-Gałuszkę a firmą Wiksbud Sp. z o.o, reprezentowaną przez prokurenta mgr inż. Zbigniewa Sieradzkiego.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy, adaptacji i modernizacji budynku dydaktycznego uczelni, znajdującego się przy ul. Energetyków 30. Po zakończeniu prac powstanie w nim Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii.

Wartość zamówienia to ponad 15 mln zł. Na realizację inwestycji mamy 17 miesięcy.