OGŁOSZENIA

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Firma WIKSBUD Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup
poniższych sprzętów, wszelkie warunki określone są w treści zapytań jak i
ich załącznikach. 

ZAPYTANIE

Zakup fabrycznie nowej betonomieszarki z pompą do przewozu i podawania betonu

ZAPYTANIE

Zakup fabrycznie nowego wózka widłowego 

ODPOWIEDŹ

Zakup fabrycznie nowego wózka widłowego

ZAPYTANIE

Zakup fabrycznie nowej wibroprasy do produkcji wyrobów betonowych

ODPOWIEDZ

Zakup fabrycznie nowej wibroprasy do produkcji wyrobów betonowych

ZAPYTANIE

Modernizacja węzła betoniarskiego obejmująca roboty budowlane (prace
modernizacyjne) oraz dostawy ( zakup elementów węzła betoniarskiego)

ODPOWIEDŹ 1

Modernizacja węzła betoniarskiego obejmująca roboty budowlane (prace
modernizacyjne) oraz dostawy ( zakup elementów węzła betoniarskiego)

ODPOWIEDŹ 2

Modernizacja węzła betoniarskiego obejmująca roboty budowlane (prace
modernizacyjne) oraz dostawy ( zakup elementów węzła betoniarskiego)

ODPOWIEDŹ 3

Modernizacja węzła betoniarskiego obejmująca roboty budowlane (prace
modernizacyjne) oraz dostawy ( zakup elementów węzła betoniarskiego)
Zapytanie

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

,, WZROST KONKURENCYJNOŚCI DLA FIRMY WIKSBUD SP.Z O.O. WYMIANA WĘZŁA BETONIARSKIEGO , ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ 
DO PRODUKCJI WYROBÓW BETONOWYCH I ŻELBETONOWYCH .,, 

nowe pod sklider

POCZTA

sekretariat@wiksbud.pl

Certyfikat

CWB