„Arcydzieła Sztuki Budowlanej”

„Arcydzieła Sztuki Budowlanej”

Za nami już trzecia edycja „Arcydzieła Sztuki Budowlanej”

W konkursie zorganizowanym przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa zostaliśmy nagrodzeni dwoma statuetkami:

📌 Nagroda specjalna za budowę Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku.

📌 Wyróżnienie za budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie.

Konkurs objęli Patronatem Honorowym: Pan Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Pan Marszałek Kujawsko-Pomorski Piotr Całbecki.

Głównym sponsorem wydarzenia był MAT BUD Materiały Budowlane.

Fabryka Lloyda zapewniła znakomitą przestrzeń dla wydarzenia, a samą galę poprowadziła, Emilia Czekała. 

Gratulujemy wszystkim laureatom i osobom, bez których nie mogłaby się odbyć tegoroczna gala!