Podpisanie umowy na realizację inwestycji w Rypinie

Podpisanie umowy na realizację inwestycji w Rypinie

W dniu 26 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Rypinie podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego.”

Inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 30.06.2020 r.