Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim

Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim

Już wkrótce rozpoczną się prace związane z budową nowoczesnego centrum kultury.

Zakończone zostało postępowanie przetargowe na „Budowę obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne”, w wyniku którego wybrano ofertę firmy WIKSBUD.

Zgodnie z procedurą podpisanie umowy nastąpi w tym tygodniu. Wartość realizacji zadania wyniesie ponad 33 mln zł.

W ciągu najbliższych trzech lat powstanie obiekt, który stanie się wizytówką gminy Brześć Kujawski.  Na ponad 2 ha działce wybudowany zostanie trzykondygnacyjny budynek wielobryłowy o łącznej powierzchni ponad 2400m2.  Centrum stanie się miejscem ważnym zarówno ze względu na pełnioną rolę, jak i ciekawą architekturę. W założeniach pełnić będzie cztery funkcje: widowiskową , muzealną, dydaktyczną oraz bezpieczeństwa. Powstanie widowiskowa sala wielofunkcyjna z zapleczem, część muzealna i edukacyjna z salami do zajęć indywidualnych, salą komputerową, plastyczną i do zajęć tanecznych oraz część z przeznaczeniem na Ochotniczą Straż Pożarną. Powstaną parkingi, plac zabaw i amfiteatr.