STROPY FILIGRAN

Stropy filigran składają się z elementów prefabrykowanych – żelbetowych płyt, dodatkowego zbrojenia montowanego przez wykonawcę na budowie i betonu wylewanego na budowie, nazywanego nadbetonem.

Prefabrykaty stropowe filigran mają postać żelbetowych płyt o grubości 5-7 cm, wraz ze zbrojeniem głównym stropu oraz stalowymi kratownicami przestrzennymi, częściowo zabetonowanymi w płycie. Grubość elementów zależy od grubości otuliny zbrojenia oraz od ilości zbrojenia w płycie. Kratownice nadają prefabrykatowi odpowiednią sztywność w czasie transportu i montażu stropu, służą również do właściwego połączenia prefabrykatu z pozostałą częścią stropu, wykonywaną na budowie. Obie warstwy stropu są ze sobą zespolone dodatkowo poprzez szorstką i celowo nierówną powierzchnię płyty prefabrykowanej. Pojedyncze płyty filigran produkujemy w wymiarach dostosowanych do geometrii stropu –szerokości podstawowe płyt, ze względów produkcyjnych i transportowych, nie przekraczają 240 cm; długości płyt odpowiadają rozpiętości stropu. Ilość zbrojenia oraz parametry techniczne stropu każdorazowo określa projekt wykonawczy stropu filigran, opracowywany indywidualnie dla każdego obiektu.

Strop z płyt filigran jest konkurencyjny pod względem ekonomicznym w stosunku do innych technologii. Dzięki dużej dokładności i gładkiej powierzchni dolnej - stropów nie tynkuje się. Roboty wykończeniowe ograniczają się do wypełnienia styków między płytami i przeszpachlowania sufitu.

Płyty stropowe typu filigran montuję się za pomocą żurawia wieżowego lub dźwigu kołowego o odpowiednich parametrach technicznych (dostosowanych do ciężaru elementów). W razie konieczności wykonania dodatkowych otworów należy ich dokonywać od spodu (w żadnym wypadku nie od góry) płyty. Montaż stropu polega na ułożeniu płyt stropowych bezpośrednio na podporach grubości minimum 15 cm.

Parametry techniczne płyt filigran

  • beton klasy od C20/25 (B25) do C30/37
  • stal klasy A-IIIN oraz A-I
  • klasa ekspozycji XC1, XC2, XC3
  • długość płyty do 10 m
  • szerokość płyty: do 240 cm
  • grubość płyty: 5 – 7 cm

Charakterystyka materiału:

  • Produkty mogą wykazywać zmienności i odchylenia wymiarowe zgodnie z podanymi parametrami płyt filigran.
  • Poszczególne partie produkcyjne za względu na : różnice w warunkach atmosferycznych, w tym składowania przez Kupującego, różnice w używanych do produkcji kruszywach, cemencie mogą wykazywać zmienność walorów wizualnych.
  • Beton stosowany do produkcji płyt kanałowych jest materiałem zmiennym, a wszelkie smugi, pory ( raki) i ich niejednorodność, oraz zmienność ułożenia są dla materiału typowe.

Do pobrania:

Warunki techniczne wykonania