PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE TYPU S

Płyty stropowe kanałowe to żelbetowe elementy stropowe z kanałami biegnącymi przez ich całą długość, co przy zachowaniu zaprojektowanych nośności stropu, pozwala na zmniejszenie ciężaru prefabrykatów. Płyty stropowe kanałowe montuję się za pomocą żurawia wieżowego lub dźwigu kołowego o odpowiednich parametrach technicznych (dostosowanych do ciężaru elementów). Montaż stropu polega na ułożeniu płyt stropowych bezpośrednio na podporach.

Parametry techniczne płyt kanałowych

 • beton klasy C20/25 (B25)
 • stal klasy A-IIIN oraz A-I
 • klasa ekspozycji XC1, XC2, XC3
 • długość modularna płyty od 240 ÷ 720 cm
 • szerokość modularna płyty: 90, 120, 150 cm
 • grubość płyty: 24 cm
 • średnica kanału: 17,8 cm
 • obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny: 4,50 ; 6,00 ; 7,50 ; 10,00 kN/m2
 • odporność ogniowa: REI 60
 • minimalna szerokość podpory: 15 cm.

Nominalne (gabarytowe) wymiary płyt są mniejsze od wymiarów modularnych o:

10 mm - dla szerokości.

Charakterystyka materiału:

 • Produkty mogą wykazywać zmienności i odchylenia wymiarowe zgodnie z podanymi parametrami płyt kanałowych.
 • Poszczególne partie produkcyjne za względu na : różnice w warunkach atmosferycznych, w tym składowania przez Kupującego, różnice w używanych do produkcji kruszywach, cemencie mogą wykazywać zmienność walorów wizualnych.
 • Beton stosowany do produkcji płyt kanałowych jest materiałem zmiennym, a wszelkie smugi, pory ( raki) i ich niejednorodność, oraz zmienność ułożenia są dla materiału typowe.

W swojej ofercie posiadamy również zaślepki do kanałów płyt, które zapobiegają dostawaniu się mieszanki betonowej do otworów w czasie wykonywania wieńców stropowych.

Zalety stropów z płyt kanałowych:

 • dobrą izolacyjnością akustyczną na poziomie 53 dB,
 • pozwalają na szybkie wykonanie dużych powierzchni stropów, bez kłopotliwego stemplowania.
 • niska cena w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy stropu,
 • łatwy i szybki montaż (również w warunkach zimowych),
 • małe zużycie stali zbrojeniowej

Zastosowanie:

 • budownictwo mieszkaniowe,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • budownictwo przemysłowe.

Oparcie płyt kanałowych na podporach

 • murowanych gr.24cm – min, 80mm,
 • z betonu lekkiego lub zwykłego C12/15 – min. 80mm,

Na ścianach murowanych oparcie należy realizować poprzez kształtkę wieńcową, wylewaną podkładkę żelbetową lub podkładkę murowaną z 2 warstw cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej.

Do pobrania:

Warunki techniczne wykonania