Zainstaluj FLASH PLAYER klikając link... http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer
PRODUKTY BETONOWE
Produkty betonowe certyfikowane najwyższej jakości. Więcej informacji w dziale OFERTA.
 

 
Wiksbud » Aktualności » Firma WIKSBUD Sp. z o.o. po raz kolejny uzyskała dotację na rozwój firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.
Firma WIKSBUD Sp. z o.o. po raz kolejny uzyskała dotację na rozwój firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.
czwartek, 10 lipca 2014 01:04

 

 

Firma WIKSBUD Sp. z. o. o. informuje, iż w ramach umowy o dofinansowanie podpisanej dnia 30.06.2014r. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr RPKP.05.02.02-04-052/14 pn.

„Wzrost konkurencyjności dla firmy Wiksbud Sp. z o. o., wymiana węzła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów betonowych i żelbetonowych”

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Całkowity koszt projektu: 4 308 690,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 785 000,00 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 315 000,00 zł

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 


  

z
 
Reklama
 
WIKSBUD, stolarka, prefabrykaty betonowe, kostka ©2009-2017 WIKSBUD Sp. z o.o.
projekt: aidia multimedia | czysta forma multimediówaidia multimedia